“Litery widzimy, głoski słyszymy”- czyli zdalne nauczanie w Średniakach