Ogólny rozkład materiału- LISTOPAD- ,,ŚREDNIAKI”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Mój kraj
  2. Wieje i pada
  3. Wszyscy mają domy
  4. Zwierzęta przygotowują się do zimy

Piosenka

,,MÓJ DOM”

Za oknem jest łąka,

Za łąką pole i las

Za lasem jest droga

i wiele różnych miast

Ref: A mój dom jest biało-czerwony,

piękny z każdej strony,

W nim mama, tata i ja

to wszystko z okna zobaczyć się da.


Wiersz Z. Jerzyny ,,ŻOŁNIERZ POLSKI”

Przez całe wieki utrudzony,

przenosił na mundurze kurz.

Nasz żołnierz wciąż niezwyciężony,

Zahartowany w świetle burz.


Wiersz W. Bełza ,,KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA”

-Kto Ty jesteś?

-Polak mały.

-Jaki znak twój?

-Orzeł biały.

-Gdzie Ty mieszkasz?

-Między swemi.

-W jakim kraju?

-W polskiej ziemi.

-Czym ta ziemia?

-Mą ojczyzną.

-Czym zdobyta?

-Krwią i blizną.

-Czy ją kochasz?

-Kocham szczerze.

-A w co wierzysz?

-W Polskę wierzę.


Dziecięca matematyka z wykorzystaniem metod Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Rozwijanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, kształtowanie umiejętności rachunkowych u dzieci: od dodawania i odejmowania konkretnych przedmiotów, przez rachowanie na zbiorach zastępczych.

Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyny ze skutkami. Pomaganie dzieciom lepiej rozumieć sens równości i nierówności.

Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią ilustrowanych obrazkami z zastosowaniem zbiorów zastępczych.

Ćwiczenia słuchu fonemowego, analiza i synteza wyrazowa, zabawa z głoskami: a, o, u.