Ogólny rozkład materiału – LUTY – ,,ŚREDNIAKI”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Czas na bal.
  2. Urządzenia techniczne.
  3. W krainie śniegu i lodu.
  4. Cztery żywioły.

Wiersz Jana Brzechwy ,,Żaba”

Pewna żaba..
Była słaba
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:

“Pani zanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w strumykach,
Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!”

Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie: “Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha – będę sucha!”

Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.

A doktor drapie się w ucho:
“Nie uszło jej to na sucho!”


Rozwijamy doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze poprzez: wdrażanie do sprawności ruchowej, prawidłowej postawy ciała, wzmacnianie siły mięśni rąk, nóg i pasa barkowego. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała. Kształtowanie kreatywnej współpracy przy tworzeniu układu do muzyki, stworzenie warunków do twórczego myślenia. Doskonalenie pamięci, spostrzegawczości wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej poprzez :omawianie treści ilustracji, odnajdywanie różnic i podobieństw. Zapoznanie dzieci ze światem przyrody, ukazanie jego różnorodności, pobudzanie wyobraźni poprzez czytanie opowiadań- tym samym rozbudzanie zainteresowania literaturą.