Ogólny rozkład materiału – STYCZEŃ – ,,ŚREDNIAKI”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Witamy Nowy Rok
  2. Święto Babci i Dziadka
  3. Zimą pomagamy zwierzętom
  4. Zimowe zabawy

Piosenka ,,Moja babcia i mój dziadek”

1.Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i mój dziadek

2.Poprosimy naszą babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i Mój dziadek

3.Posadzimy teraz dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
Całkiem nową prosto z głowy
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i mój dziadek


Dziecięca matematyka z wykorzystaniem metod Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Kształtowanie u dzieci świadomości schematu swojego ciała, oraz umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego. Ćwiczenia wspomagające dziecko w ujmowaniu w rysunku tego, co wie o człowieku. Rozwijanie zdolności do rozpatrywania otoczenia z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby, a także do wybranego obiektu.

Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.