Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia stycznia i trwa do końca lutego tego roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną. informacje o przyjęciu dziecka udostępnia się z początkiem marca każdego roku. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego zamieszczone są w statucie §22 – LINK