Rozkład materiału na luty ” Średniaki”

Tematyka realizowana w tym miesiącu:

  1. Jestem samodzielny w kuchni
  2. W krainie baśni
  3. Chcę być matematykiem

 

Piosenka pt. ” O szewczyku Dratewce” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).

I. Bardzo dawno temu,
w prastarym Krakowie,
mieszkał sobie szewc Dratewka,    (bis)
o którym opowiem.                           (bis)

II. Był on bardzo dzielny,
szył buty wspaniałe,
a więc wkrótce go poznało               (bis)
miasto prawie całe.                            (bis)

III. Byłoby jak w raju,
gdyby nie gadzina,
smok wawelski, który rykiem          (bis)
dzień każdy zaczyna.                         (bis)

IV. Trzęśli się ze strachu
najstarsi mieszczanie,
bo smok co dzień nowe dziewczę   (bis)
zjadał na śniadanie.                          (bis)

V. Gdy mu było mało,
owce dwie połykał
i dopiero bardzo syty                        (bis)
w jamie swojej znikał.                      (bis)

VI. Wielu było śmiałków,
co go złagodzić chciało.
Bardzo wszyscy się starali,              (bis)
lecz się nie udało.                              (bis)

VII. Widząc, szewc Dratewka,
twarze przerażone,
zaszył w skórach dwóch owieczek  (bis)
węgle rozżarzone.                              (bis)

VIII. Potem je podrzucił
gdzieś przy smoczej jamie,
by je smok, gdy rankiem wstanie,  (bis)
połknął na śniadanie.                        (bis)

IX. Tak jak zaplanował,
tak potem się stało,
smok z ogromnym apetytem           (bis)
połknął owcę całą.                             (bis)

X. Co się później działo,
dobrze wszyscy wiecie.
Od tej pory groźnych smoków        (bis)
nie ma już na świecie.                       (bis)

 

Wiersz ” Chcę być matematykiem” J. Koczanowskiej.

Pierwszy palec to jest kciuk.

Drugi robi: stuk, stuk, stuk.

To jest długi trzeci palec,

czwarty mniejszy, piąty – malec.

Dłoń ma razem palców pięć.

Policz z nami, gdy masz chęć.