Św. Mikołaj u „Małych Średniaków”

Zobaczmy także zdjęcia młodszych Średniaków ze Św. Mikołajem – całkiem miło się prezentują!